Giường xếp inox Ngọc Hoàng

1.380.000 

Giường xếp inox Ngọc Hoàng

1.380.000